İnşallah istifadəçilərimiz çox olanda "Virtual məhkəmə" adlı yeni layihəmiz olacaq. Bu məhkəmədə hüquqşünasların özləri hakimi, iclas katibini, proses iştirakçılarını seçəcək. Virtual məhkəmənin praktiki əhəmiyyəti böyükdür və məncə bu forumda da çətinlik çəkdiyimiz məsələlərdə bizə yardımçı olacaq.